kybernetická

bezpečnosť

Vaša bezpečnosť je našou prioritou. Ponúkame komplexné služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby sme ochránili vaše dáta pred hrozbami. Naše riešenia zahŕňajú prevenciu, detekciu a rýchlu reakciu na bezpečnostné incidenty. Neustále monitorujeme a aktualizujeme naše systémy, aby sme boli vždy o krok pred kybernetickými útočníkmi.

kyberneticka-bezpecnost-esmo-bratislava
kybernetická bezpečnosť

Bezpečnosť na prvom mieste

kybernetická bezpečnosť

Poskytujeme služby komplexnej a koordinovanej ochrany informačných, komunikačných a riadiacich systémov aplikáciou bezpečnostnej politiky a zavedením systému monitorovania a neustáleho zlepšovania kybernetickej odolnosti. Definovaním najdôležitejších aplikácií, dát, procesov a kritických systémov identifikujeme kritické aktíva spoločnosti a pre kritické aktíva organizácie definujeme riziká a hrozby. Pomôžeme Vám posúdiť, vybudovať a riadiť svoju pripravenosť a odolnosť na poli kybernetickej bezpečnosti, ako aj schopnosť reagovať v prípade vzniknutých incidentov.

Ďalšie služby

agendové
systémy

agendove-systemy-esmo-bratislava-2

vývoj
softvéru

vyvoj-softveru-esmo-bratislava-2

data
management

vyvoj-softveru-esmo-bratislava-2