data

management

Efektívny data management je kľúčom k úspechu v dnešnom digitálnom svete. Pomôžeme vám optimalizovať správu dát a získať cenné informácie z vašich údajov. Naše nástroje a služby zaisťujú, že vaše dáta sú vždy dostupné, bezpečné a pripravené na analýzu. S nami dokážete premeniť surové dáta na strategické výhody pre váš biznis.

data-management-esmo-bratislava-2
data management

Efektívny data management pre Váš biznis

business
intelligence

Špecializujeme sa na implementáciu Business Intelligence (BI), ako podporu pre efektívne získavanie dát, ich spracovávanie a analýzu. Využívame celosvetovo uznávané nástroje Talend, Knowage, Power BI, vďaka ktorým vytvárame pre používateľa prívetivé prostredie vybudované na stabilných základoch.

dátová
migrácia

V procese zmeny podnikových aplikácií je jedným z kritických aspektov tejto zmeny aj efektívna a bezpečná migrácia údajov. Naša služba migrácie dát ponúka špičkové, komplexné riešenie, ktoré zaisťuje hladký prechod s minimálnymi prestojmi, maximálnou bezpečnosťou a garantovanou dostupnosťou migrovaných údajov.

dátová integrácia

Dátová integrácia je proces zhromažďovania a zjednotenia údajov z rôznych zdrojov kde cieľom je poskytnúť celistvý a jednotný pohľad na údaje a tieto následné sprístupniť cez jednotné rozhranie. Sprístupnené údaje je možné použiť pre rôznorodé aplikácie ako sú analytické aplikácie, plánovacie aplikácie, aplikácie na podporu rozhodovania, štatistické a IA/ML modely. Bezpečná a spoľahlivá dátová integrácia pokrýva kroky ako transformácia, konsolidácia, čistenie údajov a synchronizácia údajov. Bezpečnosť, dôvernosť a integrita je významnou súčasťou nášho portfólia služieb.

evolution

Evolution je univerzálny systém na modelovanie demografického vývoja, ktorý predstavuje súbor aplikácií, knižníc a podporných nástrojov, umožňujúcich prípravu, simulácie a spracovanie výsledkov budúceho vývoja obyvateľstva, pracovných miest, výstavby, dopytu po nehnuteľnostiach, dopravy a ich interakčných efektov.

Ďalšie služby

agendové
systémy

agendove-systemy-esmo-bratislava-2

vývoj
softvéru

vyvoj-softveru-esmo-bratislava-2

kybernetická
bezpečnosť

kyberneticka-bezpecnost-esmo-bratislava