Experience is Everything.

We are a software company offering IT solutions created using our experts’ many years of experience. An individual approach to the client and respect for their requirements come first for us.
esmo_hero_image_compressed_cut
about us

Individual approach and effective solutions with an emphasis on safety

Náš tím stojí na pevných základoch lojálnosti, priateľských vzťahoch a rešpekte. Prostredníctvom našich špecialistov detailne analyzujeme potreby zákazníka, ponúkame podporu pri výbere najvhodnejších riešení a ich implementáciou zefektívňujeme vnútorné firemné procesy. Zaoberáme sa hromadným inteligentným spracovaním papierových dát a ich ďalším automatizovaným spracovaním v elektronickej podobe. Uvedomujeme si hodnotu a silu informácií, a tak venujeme maximálnu pozornosť ich ochrane nielen z pohľadu bezpečnosti, ale taktiež z pohľadu ochrany osobných údajov.

naše služby

Posilnenie vášho podnikania komplexnými riešeniami

Business Intelligence

Špecializujeme sa na implementáciu Business Intelligence (BI), ako podporu pre efektívne získavanie dát

Active Registratúra

Sme implementačným partnerom špecializovaného riešenia pre efektívne vedenie elektronickej registratúry ActiveRegistratúra, 

Agendová Platforma

ENTERPRISE Agendová Platforme (EAP) Každá organizácia denne vytvára desiatky dokumentov, ktoré je potrebné spracováv

Kybernetická Bezpečnosť

Poskytujeme služby komplexnej a koordinovanej ochrany informačných, komunikačných a riadiacich systémov a

Vývoj Softvéru

Vytvárame technologicky vyspelé riešenia prispôsobené na mieru zákazníka s maximálnym dôrazom na spokojnosť, kvalitu a efektívnosť, vďaka ktorým sú pracovné postupy u klientov rýchlejšie a efektív

Bodyshop

Dodáváme IT kapacity najvyššej odbornej kvalifikácie. Ponúkame skúsených IT špecialistov, ktorí pomáhaj

Grant Manažment

Evolution je univerzálny systém na modelovanie demografického vývoja, ktorý predstavuje súbor aplikácií, knižníc a podporných nástrojov, umožňujúcich prípravu, simulácie a spracovanie výsledkov budú

Evolution

Informačný systém Grant manažment je portál na elektronické podávanie žiadostí o dotácie na podporu projektov v rámci činností zameraných na dosahovanie cieľov organizácii v pôsobnosti štátu na celoš

kontaktujte nás

Napíšte nám, sme tu pre vás

ADRESA

ESMO s. r. o.
Prievozská 14
Bratislava
821 09

email

bankové spojenie

Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK40 7500 0000 0040 2965 4030
BIC(swift): CEKOSKBX
Číslo účtu: 4029654030/7500