Evolution

Evolution je univerzálny systém na modelovanie demografického vývoja, ktorý predstavuje súbor aplikácií, knižníc a podporných nástrojov, umožňujúcich prípravu, simulácie a spracovanie výsledkov budúceho vývoja obyvateľstva, pracovných miest, výstavby, dopytu po nehnuteľnostiach, dopravy a ich interakčných efektov.

evolution-esmo-bratislava-2
evolution-esmo-bratislava-1

Evolution

Moduly systému

 • GUI – užívateľské rozhranie
 • Core – Jadro aplikácie, obsahuje moduly pre riadenie simulácie, skriptovanie, prístup k databáze, implementácie modelov vývoja a framework pre cyklické spúšťanie scenárov simulácie.
 • Synthesis – modul pre vytvorenie syntetickej populácie, obsahuje implementácie modelov syntézy
 • Statistics – modul pre spracovanie výstupov simulácie, základné štatistické funkcie
 • Libraries – súbor Java knižníc používaných modulmi aplikácie
 • Tools – súbor podporných nástrojov ako sú napríklad
  • Zjednodušenie dopravnej siete (Open street map)
  • Dopravné zaťaženie
  •  Priradenie entít k lokáciám
  •  Konverzie koordinát
  •  Validácia
  • Spádové oblasti

  Príklady použitia

  • Testovanie vplyvu plánovaných zámerov autorít na úrovni samospráv a vyšších územných celkov s cieľom :
  • zlepšenia dopravnej infraštruktúry
  • vytvárania nových stavebných zón
  • znižovania miestnych daní a poplatkov
  • budovania vzdelávacej a zdravotníckej infraštruktúry a pod.