Dátová integrácia

esmo-bratislava-datova-integracia-1
esmo-bratislava-datova-integracia-2

Dátová integrácia

Dátová integrácia je proces zhromažďovania a zjednotenia údajov z rôznych zdrojov kde cieľom je poskytnúť celistvý a jednotný pohľad na údaje a tieto následné sprístupniť cez jednotné rozhranie. Sprístupnené údaje je možné použiť pre rôznorodé aplikácie ako sú analytické aplikácie, plánovacie aplikácie, aplikácie na podporu rozhodovania, štatistické a IA/ML modely. Bezpečná a spoľahlivá dátová integrácia pokrýva kroky ako transformácia, konsolidácia, čistenie údajov a synchronizácia údajov. Bezpečnosť, dôvernosť a integrita je významnou súčasťou nášho portfólia služieb.

Čo ponúkame?

Univerzálnosť. Integrujeme údaje rozmanitých zdrojových systémov a extrahujeme údaje v rôznych formátoch. V rámci transformácie údajov spájame rôzne dátové zdroje, zabezpečujeme agregáciu dát, preklad jednotlivých atribútov, selekciu častí dát, zmenu formátov, filtrovanie alebo zmenu dátových typov jednotlivých atribútov. Transformované dáta dokážeme nahrávať do veľkého množstva cieľových systémov.

Trvalá kvalita a bezpečnosť údajov. V procese extrakcie a transformácie dokážeme identifikovať chybné dáta, následne tieto dáta opraviť, alebo o nich informovať pre zabezpečenie vysokej kvality integrovaných dát.

Kontinuálne riadenie a monitoring je proces dátovej integrácie, ktorý sa vykonáva v pravidelných intervaloch. Tento automatizovaný proces riadime, sledujeme a svedomito zaznamenávame, analyzujeme aby sme zabezpečili dátovú integritu a kvalitu údajov.

Historizácia. Pridanou hodnotou pravidelnej dátovej integrácie je možnosť nielen sledovať aktuálne dáta ale aj ich históriu.

Prečo si vybrať nás?

Skúsenosti a výsledky. Realizujeme a máme za sebou množstvo úspešných integrácií údajov u rôznych zákazníkov.

Efektivita. Využívame najnovšie technológie a osvedčené postupy na poskytovanie  spoľahlivých riešení dátovej integrácie.

Riešenia na mieru prispôsobené vašim aktuálnym potrebám.

Široké skúsenosti s rozličnými nástrojmi a platformami pre dátovú integráciu.