Kybernetická bezpečnosť

Poskytujeme služby komplexnej a koordinovanej ochrany informačných, komunikačných a riadiacich systémov aplikáciou bezpečnostnej politiky a zavedením systému monitorovania a neustáleho zlepšovania kybernetickej odolnosti. Definovaním najdôležitejších aplikácií, dát, procesov a kritických systémov identifikujeme kritické aktíva spoločnosti a pre kritické aktíva organizácie definujeme riziká a hrozby. Pomôžeme Vám posúdiť, vybudovať a riadiť svoju pripravenosť a odolnosť na poli kybernetickej bezpečnosti, ako aj schopnosť reagovať v prípade vzniknutých incidentov.

esmo-bratislava-kyberneticka-bezpecnost-1
esmo-bratislava-kyberneticka-bezpecnost-2

Kybernetická bezpečnosť

Služby kybernetickej bezpečnosti

 • Správa používateľov a riadenie prístupových práv
  • riadenie identít (IDM), riadenie privilegovaných identít (PIM)
 • Zabezpečenie ochrany dát
  • WEB / Data security
  • Ochrana pred únikom informácií (DLP)
  • Systémy vyhľadávania zraniteľností (vulnerability assessment)
  • Ochrana voči OWASP top 10 v podobe bezpečnostnej analýzy a Web aplikačného firewallu
 • Penetračné testovania
 • Stress testovanie v podobe DOS útokov na aplikáciu
 • Bezpečnostné testovanie a analýza aplikácií
 • Statická a dynamická kontrola zdrojového kódu
 • Bezpečnostný monitoring (SIEM)
 • Ďalšie služby v oblasti bezpečnosti
  • Vypracovávanie bezpečnostných projektov a analýz rizík
  • Zabezpečenie súladu s legislatívou, normami a štandardmi v oblasti informačnej bezpečnosti
  • Bezpečnostné audity vlastností informačných systémov
  • Riadenie kontinuity činností (BCM), vypracovávanie plánov obnovy a plánov kontinuity (DRP / BCP)
  • Školenie a vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti
  • Príprava na audit kybernetickej bezpečnosti podľa ISO 27001 a tak isto podľa zákona kybernetickej bezpečnosti 69/2018 Z.z.
  • Tvorba a príprava bezpečnostných projektov

Služby kybernetickej bezpečnosti

 • Správa používateľov a riadenie prístupových práv
  • riadenie identít (IDM), riadenie privilegovaných identít (PIM)
 • Zabezpečenie ochrany dát
  • WEB / Data security
  • Ochrana pred únikom informácií (DLP)
  • Systémy vyhľadávania zraniteľností (vulnerability assessment)
  • Ochrana voči OWASP top 10 v podobe bezpečnostnej analýzy a Web aplikačného firewallu
 • Penetračné testovania
 • Stress testovanie v podobe DOS útokov na aplikáciu
 • Bezpečnostné testovanie a analýza aplikácií
 • Statická a dynamická kontrola zdrojového kódu
 • Bezpečnostný monitoring (SIEM)
 • Ďalšie služby v oblasti bezpečnosti
  • Vypracovávanie bezpečnostných projektov a analýz rizík
  • Zabezpečenie súladu s legislatívou, normami a štandardmi v oblasti informačnej bezpečnosti
  • Bezpečnostné audity vlastností informačných systémov
  • Riadenie kontinuity činností (BCM), vypracovávanie plánov obnovy a plánov kontinuity (DRP / BCP)
  • Školenie a vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti
  • Príprava na audit kybernetickej bezpečnosti podľa ISO 27001 a tak isto podľa zákona kybernetickej bezpečnosti 69/2018 Z.z.
  • Tvorba a príprava bezpečnostných projektov